20.01.2013 Author:

Asianajajaa syytettiin rekisterimerkintärikoksesta. Syyte hylättiin käräjäoikeudessa.

Helsinkiläistä asianajajaa syytettiin avunannosta rekisterimerkintärikokseen. Poliisin ja syyttäjän väittämän mukaan asianajaja olisi syyllistynyt rikokseen, kun hän oli laatinut kaupparekisteriin lähetetyn osakeyhtiön muutosilmoituksen. Asianajotoimistossa oli laadittu muutosilmoitus sen jälkeen kun osakeyhtiön toimitusjohtaja ja hallituksen jäsenet olivat vaihtuneet. Osakeyhtiön muutosilmoituksen laatiminen oli ollut asianajotoimistossa rutiinitoimenpide, jota osakeyhtiön edustaja oli pyytänyt sen jälkeen kun yhtiössä oli päätetty yhtiön vastuuhenkilöiden toimitusjohtajan ja hallituksen jäsenten vaihtamisesta.

Syyttäjän mielestä uusi toimitusjohtaja ja hallituksen varsinaisen jäsen olivat olleet bulvaaneja. Syyte perustui siihen, että asianajaja olisi tiennyt sen, että todellista toimitusjohtajalle ja hallitukselle kuuluvaa valtaa käyttäisi muu henkilö kuin yhtiön toimitusjohtaja tai hallituksen jäsen. Syyttäjän mielestä asianajajan toiminta olisi rangaistavaa rekisterimerkintärikoksena.

Syytettynä oleva asianajaja kääntyi Asianajotoimisto Aasa-Law Oy:n puoleen ja valitsi oikeudenkäyntiavustajakseen asianajaja Simo Ellilän.

Asianajaja Simo Ellilä kiisti syytteen seuraavilla perusteilla:

a) syytettynä oleva asianajaja ei ollut edes laatinut osakeyhtiön muutosilmoitusta. Muutosilmoituksen oli laatinut eräs toinen, nyt jo edesmennyt, samassa toimistossa työskennellyt lakimies sekä

b) asianajaja ei edes tiennyt sitä, että todellista valtaa yhtiössä olisi käyttänyt sellainen henkilö, jota ei oltu valittu toimitusjohtajaksi tai hallituksen jäseneksi ja että

c) toimitusjohtajaksi ja hallituksen jäseneksi ilmoitetut henkilöt toimivat tosiasiassa siten kuin heidän lain mukaan tulee toimia. Mitään rekisterimerkintärikosta ei siten tosiasiassa ollut tapahtunut.

Helsingin käräjäoikeus hylkäsi asianajajaan kohdistetun syytteen. Suomen valtio velvoitettiin lisäksi myös korvaamaan syytettynä olleen asianajajan kaikki oikeudenkäyntikulut sekä oikeudenkäynnistä aiheutuneen ansionmenetyksen. Syyttäjä ei ole valittanut hovioikeudelle, joten käräjäoikeuden tuomio jää lainvoimaiseksi eli lopulliseksi.

Palvelemme sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Ota yhteyttä, autamme mielellämme!