26.02.2014 Author:

Aasa-Law on avustanut Rovaniemellä sijaitsevaa ravintolaa liiketoiminnan keskeytymisestä aiheutuneen vahingon korvaamisessa.

Ravintolan sisälle tuli sadevettä paikallisen rankkasateen aikana. Vesivahingon seurauksena ravintolassa jouduttiin tekemään laajoja korjauksia ja se oli suljettuna kahden kuukauden ajan. Vahinko oli merkittävä. Ravintola menetti kahden kuukauden liikevaihdon ja oli suljettuna juuri siihen aikaan kun kaupunkiin tuli runsaasti potentiaalisia asiakkaita, uusia opiskelijoita.

Korjaustöiden jälkeen kaksi eri vakuutusyhtiötä arvioivat vahinkoa, mutta kieltäytyivät molemmat korvausten maksamisesta.

Asiassa esitettiin vahingon aiheutuneen muun muassa sen takia, että naapurikiinteistöllä sijaitsevalla rakennustyömaalla olisi laiminlyöty kokonaan rakennusaikainen vedenohjaus ja että vahinko kuuluisi pelkästään rakentajan korvattavaksi. Rakentajaa edustaneen toisen vakuutusyhtiön mukaan rakennustyömaan viereisellä kiinteistöllä oleva sadevesijärjestelmä oli määräysten vastainen ja vesi olisi tullut ravintolan sisään sen takia, että sen vieressä oleva sadevesikaivo ei olisi kyennyt imemään vettä riittävän nopeasti. Lopulta korvausvelvollisuus kiistettiin myös sillä perusteella, että vakuutuksesta ei korvata sadeveden aiheuttamia tulvavahinkoja ja ravintolan kärsimä vahinko olisi joka tapauksessa sellainen puhdas varallisuusvahinko joka jää ravintolan omaksi tappioksi.

Asiassa käynnistettiin oikeusprosessi Rovaniemen käräjäoikeudessa. Oikeudenkäynnin seurauksena ravintola sai täyden korvauksen kärsimästään vahingosta. Oikeudenkäyntiä tiiviisti seurannut Night People Group Oy:n toimitusjohtaja Antti Raunio kommentoi prosessin lopputulosta seuraavasti: oikeus asiassa toteutui.

Asiaa hoitivat asianajajat Simo Ellilä ja Petri Rissanen.

Palvelemme sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Ota yhteyttä, autamme mielellämme!