Historia

aasa1

Aasa-Law perustettiin vuonna 1996

Simo Ellilä ja Seppo Havia sopivat asianajotoimisto Ellilä & Havia Oy:n perustamisesta lokakuussa 1996. Simo ja Seppo olivat aikaisemmin toimineet asianajajina Vantaan Tikkurilassa, missä heillä molemmilla oli omat asianajotoimistot. Tarkoitus oli yhdistää Simon ja Sepon asiakaskunta sekä perustaa laadukasta ja ammattitaitoista palvelua tarjoava asianajotoimisto.

Muutto keskustaan

Asianajotoimisto Ellilä & Havia Oy:n toiminta alkoi Mikonkadulla Helsingissä helmikuussa 1997. Syyskuussa 1997 toimisto siirtyi nykyisiin tiloihin: Vuorikatu 6 A 12, 5. kerros.

Havia siirtyi työnantajaliiton palvelukseen

Seppo Havia siirtyi Palvelualojen toimialaliiton palvelukseen Etelärantaan 1.9.1999 lukien. Seppo Havian hoitamat toimeksiannot ja asiakkaat siirtyivät toimiston muiden lakimiesten hoidattavaksi.

Henkilökunta uudistuu ja pätevöityy

Asianajaja varatuomari Petri Rissanen tuli toimiston palvelukseen 1.1.2000 lukien. Petri Rissanen hoitaa yritysten perintätehtäviä, yrityssaneeraus- ja konkurssi- sekä velkajärjestelyasioita. Vuodesta 1997 lähtien toimistomme palveluksessa ollut Pasi Pirinen suoritti vuoden kestävän tuomioistuinharjoittelun Espoon käräjäoikeudessa ja palasi toimistomme palvelukseen 1.4.2002 varatuomarin arvonimen saatuaan.

Nimen muuttuminen

Asianajotoimisto Ellilä & Havia Oy:n nimi muuttui 1.3.2001 lukien siten, että uusi nimi on Asianajotoimisto Aasa-Law Oy. Aasa tarkoittaa skandinaavista jumalaa. Nimenmuutoksen taustalla on Seppo Havian siirtyminen pois toimiston palveluksesta. Uusi nimi on myös toimiston osakkaista ja toimistossa työskentelevien lakimiesten nimistä riippumaton.

Kansainvälinen yhteistyö

Asianajotoimisto Aasa-Law Oy liittyi vuoden 2002 alussa Legal Skills – International Business Lawyers EEIG:n jäseneksi. Legal Skills -toimistoja on ympäri maailmaa ja yhteisö kasvaa koko ajan. Yhteisön tarkoitus on palvella sellaisia asiakkaita, joiden asioiden hoitaminen edellyttää usean eri valtion lainsäädännön soveltamista tai toimimista usean eri valtion alueella.

Lue lisää: www.legalskills.net

Uudet osakkaat vuoden 2004 alusta

Asianajajat Pasi Pirinen ja Petri Rissanen tulivat Aasa-Law Oy:n osakkaiksi 1.1.2004 lukien. Osakkaana jatkaa edelleen myös asianajaja Simo Ellilä. Tämä vahvisti Aasa-Law:n asemaa asianajomarkkinoilla, sillä yhtiössä toimii nyt kolme vahvaa osakasta.

Ellilä Legal Skills välimiesoikeuden presidentiksi

Yhteistyö kansainvälisen Legal Skills – International Business Lawyers EEIG:n kanssa on tiivistynyt ja kehittynyt. Vuodesta 2008 alkaen Simo Ellilä on toiminut Legal Skills välimiesoikeuden presidenttinä.

Toimisto kasvanut 2010 – luvulla

2010 – luvulla toimisto on jatkanut kasvuaan. Asiakkaina on yhä enemmän yrityksiä ja yhteisöjä ja henkilökunnan määrä on noussut. Ellilän, Rissasen ja Pirisen lisäksi toimistolla työskentelee asianajajien avustaja ja assistentteja. Viime vuosina Asianajotoimisto Aasa-Law on hoitanut laajoja ja intresseiltään huomattavia oikeudenkäyntejä.

Palvelemme sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Ota yhteyttä, autamme mielellämme!