Liiketoiminnan kopiointi rikosvastuun perusteena

Helsingin hovioikeus on antanut tuomion, jossa maahantuontia ja tukkukauppaa harjoittavan Tarha-Tuote Oy:n kaksi aikaisempaa työntekijää sekä yrityksen edellinen omistaja tuomittiin vankeusrangaistuksiin. Samalla heidät määrättiin maksamaan huomattavan suuret vahingonkorvaukset.

Asiassa oli kyse yrityssalaisuuden loukkauksesta. Aikaisemmat yhtiön työntekijät ja omistaja olivat hovioikeuden käsityksen mukaan käytännössä jäljentäneet Tarha-Tuote Oy:n liiketoiminnasta sen kannattavimman ytimen eli ryhtyneet tuomaan maahan ja myymään niitä tuotteita, joilla on ollut paras kysyntä ja paras myyntikate. Vastaajien käytettävissä oli yksityiskohtaisia tietoja Tarha-Tuote Oy:n liiketoiminnasta.

Tarha-Tuote Oy:n kilpailuetu markkinoilla on perustunut tuotteiden hankinta- ja myyntiketjuun liittyvien tietojen hyödyntämiseen. Nämä tiedot Tarha-Tuote Oy on saanut vuosia kestäneen kehitystyön seurauksena. Tarha-Tuote Oy oli myös useilla liiketoimintakaupoilla ostanut tietoja tavarantoimittaja- ja asiakassuhteista. Vastaajat olivat suoraan kopioineet niiden tuotteiden hankinta- ja myyntiketjun, joiden osuus oli lähes puolet Tarha-Tuote Oy:n liikevaihdosta ja joiden myyntiin Tarha-Tuote Oy:n liiketoiminnan kannattavuus oli pääosin perustunut. Tarha-Tuote Oy:n liiketoiminta on myöhemmin siirtynyt Schetelig Oy:n omistukseen.

Rikoslain 30 luvun 11 §:n mukaan yrityssalaisuudella tarkoitetaan liike- tai ammattisalaisuutta, jonka elinkeinonharjoittaja pitää salassa ja jonka ilmaiseminen olisi omiaan aiheuttamaan taloudellista vahinkoa. Yrityssalaisuuden tunnusmerkkien katsotaan lain esitöissä olevan haltijan salassapitotahto ja salassapitointressi sekä tiedon tosiasiallinen salassapito.

Helsingin hovioikeus katsoi, että vastaajat syyllistyivät yrityssalaisuuden rikkomiseen ja heidät määrättiin korvaamaan vahingonkorvauksena Schetelig Oy:n myyntikatteen menetys kahden vuoden ajalta. Asianajotoimisto Aasa-Law Oy toimi asiassa Schetelig Oy:n oikeusavustajana.

Asianajotoimisto Aasa-Law Oy avustaa muun muassa yrityssalaisuuksien suojaamiseen, salassapitosopimuksen laatimiseen tai yrityssalaisuuden mahdolliseen väärinkäyttöön liittyvissä asioissa. Meillä on erityistä asiantuntemusta myös sellaisessa tilanteessa, mikäli henkilöä ja yritystä perusteettomasti epäillään yrityssalaisuuden laittomasta hyödyntämisestä.

Uusimmat julkaisumme

Refreshing idea