01.10.2020 Author:

Asianajotoimisto Aasa-Law Oy on avustanut Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskusta (ARA) Oulun käräjäoikeudessa, Rovaniemen hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa vuosina 2007–2019 käsiteltävässä Riihi säätiön talousrikos- ja vahingonkorvausasiassa.

Valtion asuntorahasto on vuosina 1995–2001 myöntänyt arava- ja korkotukilainoja Riihi säätiön omistamille kiinteistöyhtiöille. Asiassa on kysymys sellaisesta menettelystä, jossa viranomaiselle on annettu vääriä tietoja sekä erehdytetty viranomainen myöntämään taloudellista tukea sellaiseen toimintaan, johon sitä ei ole tarkoitettu ja johon viranomaisella ei olisi ollut edes oikeutta myöntää avustusta. Väärien tietojen antamisella sekä toisaalta oikean tiedon ilmoittamatta jättämisellä on ollut olennainen vaikutus avustuksen myöntämiselle.

Kysymyksessä on ollut vaativa ja laaja oikeudenkäynti. Riihi säätiön juttukokonaisuus on suurin Oulun ja Pohjois-Suomen alueella käsittelyssä ollut talousrikosasia.

Korkein oikeus (KKO) antoi tuomionsa asiassa 25.5.2012. Tässä tuomiossa KKO hyväksyi pääosin ARAn asiassa esittämät perustelut sekä myös ARAn omat rangaistusvaatimukset arava- ja korkotukilainavarojen edelleen lainauksen osalta. Asialla on tärkeä yleinen merkitys. KKO:n tuomiosta ilmenevät yleiset periaatteet koskevat myös muita valtion, kuntien ja muiden julkisyhteisöjen myöntämiä avustuksia ja tukia.

ARA on esittänyt asiassa pääomaltaan noin 3,6 miljoonan euron vahingonkorvausvaatimukset. ARAlle aiheutuneen vahingon määrä on kiinteistöyhtiöille maksetun korkohyvityksen määrä kokonaisuudessaan sekä aravalainan osalta valtiolle aiheutunut rahoituskustannus. Vahingonkorvausta on vaadittu entiseltä Riihi säätiön hallituksen puheenjohtaja Toivo Kanniselta.

Korkein oikeus velvoitti 6.2.2019 antamassaan tuomiossa Toivo Kannisen suorittamaan ARAlle viivästyskorkoineen noin 5 miljoonan euron vahingonkorvaukset avustuspetoksista.

Asianajotoimisto Aasa-Law Oy avustaa vaativissa ja laajoissa talousrikos- ja vahingonkorvausasioissa. Meillä on vuosien kokemus sekä erityistä asiantuntemusta niin asianomistajien kuin epäiltyjen edustamisesta vastaavissa asioissa.

Asiaa hoiti asianajaja Simo Ellilä.

Palvelemme sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Ota yhteyttä, autamme mielellämme!