18.12.2020 Author:

Koronaepidemia on vaikuttanut merkittävästi yritysten maksukykyyn. Valtiovalta on rajoittanut huomattavasti ravintoloiden ja kahviloiden toimintaa. Useiden vuokratiloissa olevien yritysten myynti on loppunut kokonaan tai supistunut vain murto-osaan aikaisemmasta.

Määräaikainen liikehuoneiston vuokrasopimus on voimassa sovitun vuokra-ajan. Oikeuskäytännössä on asetettu vuokralaiselle varsin ankara velvollisuus maksaa sovittua vuokraa koko sopimuksen voimassaolon ajan. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voidaan irtisanoa päättymään sopimuksessa sovitun irtisanomisajan jälkeen; samalla päättyy myös vuokranmaksuvelvollisuus.

Liikehuoneiston vuokrauksesta annetussa laissa (LHVL) on säädetty siitä, että vuokralainen voi saattaa vuokran määrän kohtuullisuuden tuomioistuimen tutkittavaksi (LHVL 25 §). Vuokran alentamista voidaan arvioida myös yleisen kohtuullistamissäännöksen perusteella (LHVL 5 §).

Liikehuoneiston vuokrasopimuksen ehtojen muuttamiseen on korkeampi kynnys kuin asuinhuoneiston vuokrauksessa, jossa taas sosiaalisille näkökohdille voidaan antaa suurempi merkitys. Tämä johtuu siitä, että liikehuoneistojen vuokrauksessa on yleensä kysymys liikesuhteesta, jossa sekä vuokranantaja että vuokralainen harjoittavat liiketoimintaa. Tällaisessa tilanteessa tuomioistuin puuttuu osapuolten sopimukseen vuokran määrästä vain siinä tapauksessa, että kohtuuttomuus on selvä (HE 304/94, s. 115). Korona epidemian aikana saattaa syntyä sellainen tilanne, missä vuokrasopimuksessa sovitun vuokran maksaminen muodostuu kohtuuttomaksi. Mahdollinen kohtuuttomuus olisi arvioitava tapauskohtaisesti.

Vuokran määrää koskevat asiat, myös erimielisyydet, on järkevää ratkaista ensisijaisesti osapuolten kesken. Usein sekä vuokranantajan että vuokralaisen etu on, että toiminnan ja siten vuokranmaksun jatkuminen tulevaisuudessa turvataan yhteisellä sopimuksella. Tällaisessa tilanteessa osapuolet voivat sopia esimerkiksi vuokran korotuksista luopumisesta tai määräaikaisesta vuokran alennuksesta (HE 304/94, s. 115).

Kanne vuokran kohtuullisuuden selvittämisestä on nostettava vuokrasuhteen aikana (LHVL 25 §).

Asianajotoimisto Aasa-Law Oy on hoitanut useita liikehuoneiston vuokran määrää koskevia riita-asioita sekä vuokranantajan että vuokralaisenkin oikeusavustajana.

Palvelemme sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Ota yhteyttä, autamme mielellämme!