22.09.2020 Author:

Erilaisten pikalainojen hakeminen on nopeaa ja yksinkertaista – luottohakemus voidaan allekirjoittaa internetissä verkkopankkitunnuksilla.

Oikeuskäytännössä on käsitelty ja arvioitu useita tapauksia, joissa henkilö on hankkinut luottoja itselleen käyttämällä luvattomasti toisen henkilön verkkopankkitunnuksia. Tällöin on usein tullut yllätyksenä se, että velasta tietämätön henkilö voi joutua maksuvelvolliseksi esim. puolisonsa tai muun läheisen henkilön ottamasta lainasta.

Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa laissa on säädetty niistä tilanteista, joissa verkkopankkitunnusten omistaja on vastuussa omien verkkopankkitunnustensa oikeudettomasta käytöstä. Tunnusten omistaja joutuu vastuuseen, mikäli 1) hän on luovuttanut tunnistusvälineen toiselle, 2) tunnusten katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton käyttö johtuu hänen huolimattomuudestaan, joka ei ole lievää tai 3) hän on laiminlyönyt ilmoittaa tunnusten tarjoajalle niiden katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan (27 §).

Verkkopankkitunnusten omistaja ei saa siten kertoa eikä luovuttaa omia verkkopankkitunnuksiaan edes omalle puolisolleen. Verkkopankkitunnusten omistajan on lisäksi säilytettävä tunnuksiaan riittävän huolellisesti, millä estetään tunnusten joutuminen kenenkään toisen käyttöön (23 §). Tämä tarkoittaa, että verkkopankkitunnusten omistajan tulee säilyttää tunnukset huolellisesti myös omaan perheenjäseneensä nähden.

Verkkopankkitunnusten huolellisen säilyttämisen on katsottu tarkoittavan sitä, että tunnistautumiseen tarvittavaa avainlukulistaa ja käyttäjän yksilöiviä tietoja säilytetään erillään niin, ettei toinen henkilö voi yhdistää niitä toisiinsa. Huolellisena menettelynä pidetään esimerkiksi sitä, että pankin avainlukulistaa säilytetään lompakossa tai käsilaukussa ja tunnuslukua kotona lipaston laatikossa.

Korkein oikeus on ratkaisussaan KKO 2016:73 katsonut, että tunnistautumiseen tarvittavia tunnistetietoja ja avainlukulistaa ei tule säilyttää kotona samassa, toisten tiedossa olevassa tai helposti löydettävässä paikassa. Lievää suuremmaksi huolimattomuudeksi katsottiin menettely, jossa verkkopankin käyttäjätunnusta sekä avainlukulistaa on säilytetty kotona puolisoiden yhteisessä laskulaatikossa.

Asianajotoimisto Aasa-Law Oy:n henkilökunta on hoitanut useita pikaluottoihin liittyviä oikeustapauksia. Pystymme luotettavasti arvioimaan sen, milloin henkilö voi olla vastuussa toisen ottamasta lainasta.

Palvelemme sekä yrityksiä että yksityishenkilöitä. Ota yhteyttä, autamme mielellämme!