Asianajopalvelua vankalla kokemuksella

Meillä on erityistä asiantuntemusta laajojen ja haastavien oikeudenkäyntien sekä ongelmatilanteiden hoitamisesta. Ratkaisemme riitoja, laadimme asiakirjoja, annamme lausuntoja ja tarjoamme neuvontapalveluja.

Olemme ammattitaitoisia, tehokkaita mutta myös rentoja ja helposti lähestyttäviä.

Tutustu asianajajiimme

Simo Ellilä

Asianajaja
  • +358 400 876 559
Tutustu henkilöön

Pasi Pirinen

Asianajaja
  • +358 40 7087 825
Tutustu henkilöön

Petri Rissanen

Asianajaja
  • +358 40 738 1212
Tutustu henkilöön

Legal Skills

Aasa-Law Oy on jäsen Legal Skills International Business Lawyers EEIG yhteisössä. Legal Skills -yhteistyötoimistoja on ympäri maailmaa ja lukumäärä kasvaa jatkuvasti. Yhteisön tarkoitus on palvella sellaisia asiakkaita, joiden asioiden hoitaminen edellyttää usean eri valtion lainsäädännön soveltamista tai toimimista usean eri valtion alueella. Voitte lukea lisää Legal Skills -yhteisöstä Legal Skillssin Internet-sivuilta osoitteesta www.legalskills.net.


Toimistomme asianajajat kuuluvat Suomen Asianajajaliittoon. Asianajaja on velvollinen noudattamaan toiminnassaan lakia ja hyvää asianajajatapaa. Sitä koskevat ohjeet ja muut asianajajia koskevat määräykset löydätte Suomen Asianajajaliiton kotisivuilta osoitteesta www.asianajajaliitto.fi.

 


Voitte halutessanne tiedustella mahdollisuutta puolen tunnin maksuttomaan alkuneuvotteluun. Alkuneuvottelussa selvitämme oikeudellisen avun tarpeenne sekä mahdollisuutenne toimeksiantonne hoitamisesta aiheutuvien kulujen kattamiseen valtion tarjoaman oikeusavun tai oikeusturvavakuutuksen perusteella. Maksuton alkuneuvottelu hoidetaan ensisijaisesti puhelimitse ja siitä tulee sopia etukäteen.

Refreshing idea